top of page

QUẢNG CÁO VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG CALIFORNIA (CalPrad)

USVNI _ 6th VIREC 396
USVNI _ 6th VIREC 397
USVNI _ 6th VIREC 398
USVNI _ 6th VIREC 400
USVNI _ 6th VIREC 401
USVNI _ 6th VIREC 402
USVNI _ 6th VIREC 403
USVNI _ 6th VIREC 404
USVNI _ 6th VIREC 405
USVNI _ 6th VIREC 407
USVNI _ 6th VIREC 408
USVNI _ 6th VIREC 409
USVNI _ 6th VIREC 410
USVNI _ 7th VIREC 404
USVNI _ 7th VIREC 301
USVNI _ 7th VIREC 405
USVNI _ 7th VIREC 406
USVNI _ 7th VIREC 407
USVNI _ 7th VIREC 408
USVNI _ 7th VIREC 409
USVNI _ 7th VIREC 410
USVNI _ 5th VIREC 305
USVNI _ 5th VIREC 306
USVNI _ 5th VIREC 307
USVNI _ 5th VIREC 308
USVNI _ 5th VIREC 309
USVNI _ 5th VIREC 310
USVNI _ 4th VIREC 306
USVNI _ 4th VIREC 307
USVNI _ 4th VIREC 308
USVNI _ 4th VIREC 309
USVNI _ 4th VIREC 310
USVNI _ VIREC 7 - 101
USVNI _ VIREC 3 - 104
USVNI _ VIREC 3 - 103
USVNI _ G4B - TNT Express - Walk the wor
USVIN _ G4B - Oil Containment & Environm
USVIN _ G4B - Oil Containment & Environm
USVNI _ G4B _ Chairman Trần Văn Mười of
USVNI _ G4B _ Grand Opening Long Dinh Pr
USVNI _ VIREC 1 - 103
USVNI _ VIREC 1 - 102
USVNI _ VIREC 1 - 101
USVNI _ VIREC 5 - 100
USVNI _ VIREC 3 - 102
USVNI _ VIREC 3 - 101
USVNI _ VIREC 5 - 118
USVNI _ VIREC 5 - 117
USVNI _ VIREC 5 - 116
USVNI _ VIREC 5 - 115
USVNI _ VIREC 5 - 114
USVNI _ VIREC 5 - 113
USVNI _ VIREC 5 - 111
USVNI _ VIREC 5 - 110
USVNI _ VIREC 5 - 109
USVNI _ VIREC 5 - 108
USVNI _ VIREC 5 - 107
USVNI _ VIREC 5 - 106
USVNI _ VIREC 5 - 105
USVNI _ VIREC 5 - 104
USVNI _ VIREC 5 - 103
USVNI _ VIREC 5 - 102
USVNI _ VIREC 5 - 101
USVNI _ G4B - Guinness Painting with Mas
USVNI _ G4B - Guinness Painting with Mas
USVNI _ G4B - Guinness Finger Painting w
USVNI _ G4B - Guinness Painting with Mas
USVNI _ VIREC 4 - 125
USVNI _ VIREC 4 - 124
USVNI _ VIREC 4 - 123
USVNI _ VIREC 4 - 122
USVNI _ VIREC 4 - 101
USVNI _ VIREC 3 - Nguyen Tran Nam, Vice
USVNI _ VIREC 5 - Gala Dinner - With Đào
USVNI _ VIREC 5 - Gala Dinner - With Đào
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 121
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 120
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 119
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 118
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 117
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 116
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 115
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 114
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 113
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 112
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 112
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 111
USVNI _ VIREC 4 - Exhibition 110
USVNI _ VIREC 4 - 109
USVNI _ VIREC 4 - 108
USVNI _ VIREC 4 - 107
USVNI _ VIREC 4 - 106
USVNI _ VIREC 4 - 105
USVNI _ VIREC 4 - 104
USVNI _ VIREC 4 - 103
USVNI _ VIREC 4 - 102
USVNI _ VIREC 2 - with Dr
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 306
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 305
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 302
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 301
USVNI _ VIREC 7 - Gala Dinner 301
USVNI _ VIREC 7 - Gala Dinner 302
USVNI _ VIREC 6 - 126
USVNI _ VIREC 6 - 125
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 124
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 123
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 122
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 121
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 120
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 119
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 116
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 115
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition 114
USVNI _ VIREC 6 - Exhibition112
USVNI _ VIREC 6 - 111
USVNI _ VIREC 6 - 110
USVNI _ VIREC 6 - 109
USVNI _ VIREC 6 - 108
USVNI _ VIREC 6 - 108
USVNI _ VIREC 6 - 107
USVNI _ VIREC 6 - 106
USVNI _ VIREC 6 - 105
USVNI _ VIREC 6 - 103
USVNI _ VIREC 7 - 119
USVNI _ VIREC 7 - 118
USVNI _ VIREC 7 - Tour Suoi Tien 117
USVNI _ VIREC 7 - 115 with Gary Goddard
USVNI _ VIREC 7 - 116 with Taylor Jeffs
USVNI _ VIREC 7 - Tour 116
USVNI _ VIREC 7 - 115
USVNI _ VIREC 7 - 114
USVNI _ VIREC 7 - Exhibition 112
USVNI _ VIREC 7 - Exhibition 111
USVNI _ VIREC 7 - Exhibition 110
USVNI _ VIREC 7 - 113
USVNI _ VIREC 7 - 112
USVNI _ VIREC 7 - 111
USVNI _ VIREC 7 - 110
USVNI _ VIREC 7 - 109
USVNI _ VIREC 7 - 108
USVNI _ VIREC 7 - 107
USVNI _ VIREC 7 - 106
USVNI _ VIREC 7 - 105
USVNI _ VIREC 7 - 104
USVNI _ VIREC 7 - 103
USVNI _ VIREC 7 - 102
USVNI _ VIREC 7 - Networking 104
Logo Calprad.png

​EVENT MANAGEMENT

Sự kiện marketing là gì?

Sự kiện đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động truyền thông marketing.  Sự kiện là một công cụ marketing chiến lược có thể giúp doanh nghiệp đạt được rất nhiều mục tiêu kinh doanh cùng một lúc. Sự kiện giúp quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu một cách hiệu quả, trong thời gian có mặt của người tham dự sự kiện.

Tổ chức sự kiện thành công sẽ có thể giúp doanh nghiệp củng cố những mối quan hệ hợp tác sẵn có, xây dựng những mối quan hệ mới và làm cho những sự hợp tác này trở nên tốt đẹp hơn.

Thực vậy, thông qua việc tổ chức một sự kiện, doanh nghiệp có thể gặp gỡ cùng một lúc nhiều đối tượng mục tiêu có liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ, ví dụ như khách hàng hiện tại của họ, khách hàng tiềm năng, chính trị gia, giới truyền thông, nhà chức trách, đối tác, bạn hàng hoặc khách hàng nội bộ của mình.

Mỗi sự kiện chúng tôi thực hiện là dấu ấn của một thương hiệu.  Sự khác biệt là chìa khóa thành công của khách hàng và là mục tiêu của chúng tôi!

Logo Calprad.1-12-01.png

​EVENT MANAGEMENT

Tại sao sự kiện luôn là một công cụ phổ biến nhất trong hoạt động marketing?

Một điều chắc chắn rằng, bằng cách tổ chức một sự kiện, doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông, cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp đối với khách hàng, và thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm của thương hiệu với cộng đồng và xã hội. 

Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức sự kiện còn nhằm hỗ trợ các chiến dịch truyền thông, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới và xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Thật không có gì tuyệt với bằng khi hiểu được rằng một sự kiện có thể giúp nâng cao hoặc thay đổi cách nhìn của công chúng về doanh nghiệp và thương hiệu của doanh nghiệp. Nó đảm bảo những thông tin tích cực của doanh nghiệp được đến với công chúng đang chú ý đến doanh nghiệp và ngay cả những người có mặt tại sự kiện.

California Public Relations and Advertis

Ngày nay, quản lý thành công các hoạt động PR là tối cần thiết đối với doanh nghiệp. Một sự kiện thành công sẽ phát huy tối đa những hiệu ứng truyền thông của nó nhằm chạm đến cảm xúc tích cực của khách hàng. Điều này dẫn đến việc khách sàng mua sản phẩm dịch vụ  và phát triển lòng tin yêu đối với thương hiệu.

Nếu bạn tìm kiếm sự hỗ trợ về sự kiện trực tuyến, tổ chức hội thảo webinar hoặc thu hình buổi thuyết trình của bạn, đừng ngần ngại liên lạc chúng tôi. 

​Xin mời nhấp vào đây để được 

bottom of page