top of page
USVN Investment (USVNI) - San Francisco

Thành công của Quý vị bắt đầu với chúng tôi!

E-Sites

DỊCH VỤ 

Pink%25252520Gradient_edited_edited_edit
Quan hệ công chúng
Quảng cáo
Quản lý sự kiện
Phát triển web
Tourism and Entertainment _ USVN Investment (USVNI)

Hợp tác trong du lịch

Phát triển dự án

Xúc tiến đầu tư

Pink%25252520Gradient_edited_edited_edit
VISA US - VN & DỊCH VỤ LÃNH SỰ

Visa du lịch

Visa doanh nhân

Đầu tư & Nhập cư

Dịch vụ lãnh sự

Thành lập doanh nghiệp

Mở rộng kinh doanh

Mua lại doanh nghiệp

Chiến lược hoạt động

Vietnam%2520Da%2520Nang_edited_edited.jpg

Đầu tư bất động sản

Phát triển dự án

Giải pháp xây dựng

Nâng cấp nhà ở

VỀ CHÚNG TÔI

Về chúng tôi USVNI

WHAT PEOPLE SAY

Underwater_edited.jpg

VU LAM BINH

USVN INVESTMENT

 

LÀ MỘT CHƯƠNG MỚI CỦA

CÔNG TY G4B (GREAT 4 BUSINESS)

VÀ THƯƠNG HIỆU VIREC

(VIETNAM INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ENTERTAINMENT CONNECTION

KỂ TỪ NĂM 2020. 

CHÚNG TÔI TIN RẰNG

USVN INVESTMENT VÀ THƯƠNG HIỆU CALIFORNIA PUBLIC RELATIONS & ADVERTISING (CALPRAD) SẼ GIÚP KẾT NỐI NHIỀU HƠN NỮA CÁC DOANH NGHIỆP VỚI CÁC CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIỮA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM.

 

VU LAM BINH

LIÊN LẠC

Tìm hiểu thêm

Mong muốn tìm hiểu thêm? Hãy để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn.

bottom of page